شناسایی معیارهای عام شکل گیری بافت های روستایی درایران

شناسایی معیارهای عام شکل گیری بافت های روستایی درایران   بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شرکت مهندسین مشاور مآب نویسندگان : رضا احمدیان حمید محمدی ماکرانی سیروس ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 505 بازدید

آسیب‎شناسی سیستم جبران خدمت کارکنان(حقوق و مزایا):

آسیب‎شناسی سیستم جبران خدمت کارکنان(حقوقو مزایا): مطالعه موردی یک سازمان دولتی در ایران (وزارت بازرگانی) دکتر سیامک نوری- عضو هیات علمی دانشگاهعلم و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 211 بازدید

آسیب‎شناسی سیستم جبران خدمت کارکنان(حقوق و مزایا):

آسیب‎شناسی سیستم جبران خدمت کارکنان(حقوقو مزایا): مطالعه موردی یک سازمان دولتی در ایران (وزارت بازرگانی) دکتر سیامک نوری- عضو هیات علمی دانشگاهعلم و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 292 بازدید
اسفند 90
5 پست